Hiển thị kết quả duy nhất

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG MIKRO


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng MIKRO gồm:
– Đồng hồ kiểm soát công suất đa năng Mikro (Digital Power Meter)
– Rơ le điều khiển hệ số công suất Mikro (Power Factor Regulator)
– Rơ le bảo vệ dòng rò – loại gắn mặt tủ Mikro (Earth Leakage Relay – Panel Mounting)
– Rơ le bảo vệ dòng rò – loại gắn trên Din Rail Mikro (Earth Leakage Relay – Din Rail Type)
– Biến dòng thứ tự không Mikro (Zero Phase Current Transformer (ZCT))
– Rơ le bảo vệ chạm đất Mikro (Earth Fault Relay)
– Rơ le bảo vệ quá dòng Mikro (Over Current Relay)
– Rơ le bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro (Combined Over Current And Earth Fauft Relay)
– Rơ le bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất (TT) Mikro (Combined Over Current And Earth Fauft Relay)
– Rơ le bảo vệ công suất ngược Mikro (Reverse Power Relay)
– Rơ le chuyên dụng bảo vệ motor Mikro (Motor Protection Relay)
– Rơ le bảo vệ điện áp Mikro (Voltage Relay)
– Bảng đèn báo lập trình Mikro (Programmable Alarm Annunciator)
Và các sản phẩm Mikro khác