Showing 1–60 of 1200 results

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG OPTEX FA


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng Optex FA gồm:
– Photoelectric Sensors Optex FA:
+ Amplifier Built-in TypeAmplifier, Fiber SensorFiber Sensor, Laser SensorLaser Sensor
+ BGS SensorBGS Sensor, Transparency Detection TypeTransparency, Color Mark SensorColor Mark Sensor
– Displacement Sensors Optex FA:
+ Laser Displacement Sensor, Through-beam Edge Sensor, 2D Displacement Sensor
+ Displacement Sensor, Amplifier for Displacement Sensor
– Vision Sensors Optex FA:
+ Multi Camera Vision SensorMulti Camera, All in one Vision SensorAll in One
– LED Lighting Optex FA:
+ LED Lighting, LED Controller…