Showing 1–60 of 1346 results

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG PILZ


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng Pilz gồm:
– Cảm biến Pilz (Safety sensors PSEN, Safety switch, Position monitoring, Safety gate systems, Optoelectronic sensors, Safe camera systems, Safe radar systems)
– Relays Pilz (Safety relays, Monitoring relays, Line inspection devices, Brake control devices…)
– Bộ điều khiển Pilz (PSS67 PLC, PSS 4000, PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti…)
– Drive Pilz (Motion control Pilz, Servo motors Pilz, Servo amplifiers Pilz)
Và các sản phẩm Pilz khác