Showing 1–60 of 345 results

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG BURKERT


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng Burkert gồm:
– Solenoid Valves Burkert, Microfluidic Valves and Pumps Burkert, Process and Control Valves Burkert
– Mass Flow Controllers Burkert, Electromotive Valves Burkert, Solenoid Control Valves Burkert
– Pneumatics and Process Interfaces Burkert, Filtration Modules Burkert
– Sensors Burkert, Transmitters and Controllers Burkert, Additional Products Burkert…