Showing 1–60 of 1039 results

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG IFM


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng IFM gồm:
– Cảm biến IFM (Cảm biến vị trí IFM, cảm biến điều khiển chuyển động IFM, cảm biến quá trình IFM)
– Thiết bị an toàn IFM, thiết bị truyền thông công nghiệp IFM, thiết bị liên kết IO IFM
– Hệ thống nhận dạng IFM, hệ thống giám sát tình trạng IFM, phần mềm IFM, bộ nguồn IFM…
Và các sản phẩm IFM khác