CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH

TIN THANH AUTOMATION ENGINEERING SERVICE TRADING., LTD

Địa chỉ xuất VAT: 330/23 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 11A Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Email: info@tudongtinthanh.com | info.tinthanhco@gmail.com

Website: www.tudongtinthanh.com | www.vattutinthanh.com

BỘ PHẬN KINH DOANH

Nguyễn Viết Lâm (Mr) – Sales Manager

Mobile/Zalo: 0966 386 779 | Email: lam.nguyen@tudongtinthanh.com

Nguyễn Phan Minh Đức (Mr) – Sales Engineer

Mobile/Zalo: 0862 145 937 | Email: duc.nguyen@tudongtinthanh.com

Vương Bảo Thế (Mr) – Sales Engineer

Mobile/Zalo: 036 510 5037 | Email: the.vuong@tudongtinthanh.com

Nguyễn Tấn Hậu (Mr) – Sales Admin

Mobile/Zalo: 0933 178 158 | Email: hau.nguyen@tudongtinthanh.com

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

Nguyễn Tấn Hậu (Mr) – Technical Support

Mobile/Zalo: 0907 13 8586 | Email: hau.nguyen@tudongtinthanh.com

Vương Bảo Thế (Mr) – Technical Support

Mobile/Zalo: 036 510 5037 | Email: the.vuong@tudongtinthanh.com

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Tố Nguyên (Ms) – General Accountant

Mobile/Zalo: 036 290 0086 | Email: ketoan@tudongtinthanh.com