Showing 1–60 of 203 results

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG PULS


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng Puls gồm:
– Bộ cấp nguồn (Power supplies) Puls:
+ Nguồn điện 1 pha (1-phase power supplies), nguồn điện 3 pha (3-phase power supplies)
+ Bộ chuyển đổi DC/DC (DC/DC converters), bộ nguồn IP54-IP67 (IP54 – IP67 power supplies)
+ Nguồn cung cấp với IO-Link (Power supplies with IO-Link), cấp nguồn qua Ethernet (Power over Ethernet)
– Supplementary units Puls:
+ DC-UPS và các mô đun đệm, Mô đun Redundancy (Redundancy modules)
+ Mô đun bảo vệ (Protection modules), Mechanical parts