Showing 1–60 of 1569 results

I DANH MỤC SẢN PHẨM HÃNG YASKAWA


VATTUTINTHANH.COM Là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng Yaskawa gồm:
– Bộ lập trình VIPA Yaskawa (MICRO, SLIO, 100V, 200V, 300S)
– Teleservice, Safety electronics modules, Gateway modules, Safety relay, Communication software, Programming software, Parameterization software, WinPLC-Analyzer – SPS Analyzer, Cables, DP Repeaters, Ethernet-Switches…
– Màn hình VIPA Yaskawa (cloudPanels, smartPanels, Line displays, panel PCs, professional Panels, panel PCs, Software)
– Biến tần Yaskawa (J1000, V1000, A1000, G7 Series, L1000, H1000, GA700, D1000…)
– Yaskawa Drives & Motion (Sigma-7 Servo, Sigma-5 Servo)
– Và các sản phẩm Yaskawa khác